سلام این اتفاق بخاطر این میفته که شما دوست دخترتونو به چشم اون خانم قبلی می بینید و هنوز در فکر او هستید اگر بتونید برای همیشه اونو ااز یاد ببرید و حسن های دوستتونو ببینید و حتی شده امتحانش کنید و یا اینکه صادقانه بهش جریان گذشترو بگید و ازش بخواهید اعتمادتونو جلب کنه مشکلتون حل میشه چو ن احتمال کمی هست که خیانت کنه این تصور غلطیه که در ذهن شما از گذشته ثبت شده
موفق باشید