به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران، دکتر سید حسن امامی رضوی رئیس پژوهشکده علوم اعصاب و رئیس کنگره در سمینار مدیریت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی که با حضور روسای و مسئولین وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: از اهداف این سمینار افزودن اطلاعات دانش مدیریت بیمارستان‌ها با اجرای برنامه‌های مدیریت بالینی و بیمارستانی برای ارتقای خدمات و رضایتمندی بیماران است.

وی افزود: در برنامه پنجم توسعه و در سیاست نظام سلامت حاکمیت بالینی مورد قبول واقع شده است که امروزه در همه بیمارستان‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: امروزه مدل‌های مختلف ارتقای کیفی در سطح کشور مطرح شده است که ما از این مدل‌های جدید استقبال خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: در مجموع مدیریت‌های کشور بحث مدیریت بیمارستانی مدیریت پیچیده‌ای است.

وی خاطر نشان کرد: امروزه بهتر است خدمات درمانی را به نحوه احسن انجام دهیم که نتیجه آن بهبودی و ارتقای سطح کیفی کشورمان می‌باشد.