به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران، شیدا ملک افضلی رییس اداره کنترل عوامل محیطی موثر بر سلامت در حاشیه کارگاه کشوری سلامت محیط و کار در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: سامانه جامع مدیریت بازرسی بهداشت محیط از اوایل سال ۱۳۹۳ در سطح کشور به صورت رسمی راه اندازی می‌شود. از طریق این سامانه گزارش بازرسی‌ها و تخلفات از دور‌ترین نقاط روستایی تا شهر‌ها و استان‌های کشور به صورت برخط قابل انتشار است.

وی افزود: با اجرای این سامانه سیستم ارسال سنتی و رایج بازرسی‌ها به صورت کاغذی حذف شده و بازرسان و ناظران می‌توانند در سطح کشور تخلفات بهداشتی و بازرسی‌های انجام شده را رویت کنند.

ملک افضلی تصریح کرد: این اقدام در راستای رویکرد جدید فعالیت‌های گروه بهداشت و محیط کشور و با هدف ارتقای خدمات بهداشت محیط و افزایش سلامت مردم و کاهش بروکراسی طراحی و اجرا می‌شود.

رییس اداره کنترل عوامل محیطی موثر بر سلامت اظهارکرد: بدین منظور کارگاه آموزشی سامانه جامع مدیریت بازرسی بهداشت محیط کشور با حضور کار‌شناسان بهداشت محیط کشور هم اکنون در مشهد در حال برگزاری است.

گفتنی است، ‌از ۲۷ الی ۲۹ بهمن سه کارگاه کشوری شامل آموزش سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سلامت محیط و کار، پیوست سلامت و آئین نامه ماده ۱۳ و فرایند خود کنترلی با حضور مسئولان و کار‌شناسان مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مدیران و کار‌شناسان بهداشت محیط ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال برگزاری است.

بیان اهداف کارگاه، چالش‌های مرتبط با بازرسی‌های بهداشت محیط، آئین نامه جدید ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی، بهداشتی و اماکن عمومی و فرایند خود کنترلی، ارزیابی اثرات زیست محیطی در بخش سلامت، پیوست سلامت، مدیریت اطلاعات پایه، مدیریت کاربران، مدیریت کارتابل (کلیه فرایند‌ها و اقدامات مرتبط با ماده ۱۳)، فعالیتهای مرتبط با آب و فاضلاب، مدیریت بخش gis سامانه و ارائه خدمات بهداشت محیطی سامانه از جمله بخش‌های این کارگاه‌ها به شمار می‌رود.