رئیس سازمان صداوسیما که به طور سرزده برای دلجویی از هموطنان بختیاری به شهرستان مسجدسلیمان سفر کرده بود گفت: اشتباه بزرگ دست‌اندرکاران ساخت سریال سرزمین کهن را نمی‌بخشم.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204001194