در چند ماه اخیر عرصه جهانی صحنه رقابت آمریکا و روسیه بوده است که از بارزترین آنها می‌توان به دو پرونده سوریه و اوکراین اشاره کرد؛ مسئله‌ای که می‌تواند سر آغاز دور جدیدی از جنگ سرد باشد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204000795