مادر شهید صبوری در بیان اینکه فیلم شیار ۱۴۳ بسیار هنرمندانه ساخته شده است گفت: مریلا زارعی آنچه را که در قلب ما بود بازی کرد و این فیلم نشان‌دهنده واقعیت‌هایی از زندگی خانواده‌های شهدا و اسرا است.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204001087