عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204001311