بازرس ویژه دفتر مقام معظم رهبری گفت: یکی از گرفتاری‌های اصلی کشور این است که گرفتار تندروی‌های جناح چپ و راست هستیم و اینها به نظام و انقلاب ضربه می‌زنند.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204001242