یگان‌های ارتش سوریه موفق شدند، کنترل کامل دشت «الجرابیع» در شرق یبرود را در دست بگیرند.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204001351