رئیس جمهور گفت: تحریم‌ها و به‌ خصوص تحریم‌های یکجانبه، نقض حقوق بشر و بر ضد منافع مردم است.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204001187