راه یافتگان به مرحله نهایی رشته حفظ 20 جزء مسابقات سراسری قرآن کریم در حالی مشخص شدند که نمایندگان قم در رتبه‌های اول و دوم ایستاده‌اند.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204001129