نویسنده و کارگردان فیلم شیار ۱۴۳ با بیان اینکه گرفتن سیمرغ برای حاتمی‌کیا اهمیتی نداشت، گفت: هدف حاتمی‌کیا از ساختن فیلم «چ» زنده کردن یاد شهدا است.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204001144