جولان یک مدیر حامی فتنه در یک مجموعه دولتی، ساخت مدرن‌ترین جلیقه ضدگلوله دنیا در ایران و‌ پایین کشیدن پرچم «حیا» در فیس‌بوک ‌از مهم‌‌ترین اخبار امروز رسانه‌های مجازی و مکتوب کشور است.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204001231