خبرگزاری فارس به عنوان پرمخاطب‌ترین خبرگزاری داخلی کشور امسال ۱۱ سالگی‌اش را جشن می‌گیرد اما چه اتفاقات و شرایطی باعث تولد، رشد و بلوغ این خبرگزاری شد؟
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204000525