سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه لیست نمایندگانی که از مرتضوی کارت هدیه دریافت کردند به کمیسیون متبوعش رسیده است، گفت: این لیست به لحاظ قانونی مخدوش و غیرقابل استناد است.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204000912