یک شرکت انبوه‌سازی ادعا دارد، در شمال کشور یکسری ویلا‌ی آماده ساخت با قیمت ۱۹ میلیون تومان به صورت یک سوم نقد و مابقی اقساط بدون کارمزد می‌فروشد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204001012