وزیر ارشاد با بیان اینکه هیچگونه اظهارنظری را درباره روزنامه آسمان ندارد چرا که قوه قضاییه خودش درباره این موضوع ورود یافته است، گفت:‌ روزنامه چه آسمان باشد چه زمین، چنانچه اهانتی داشته باشد خلاف قانون رفتار کرده است و در مورد آن اعمال قانون می‌شود.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204000798