خبرگزاری فرانسه به نقل از منبعی در ریاض نوشته است که عربستان در حال رایزنی است تا مخالفان سوری را به تسلیحات پاکستانی تجهیز کند.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204000957