وزیر کشور با اشاره به مذاکرات صورت‌گرفته با مسئولان پاکستانی از قول مساعد آنها برای آزادسازی مرزبانان ایرانی خبر داد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921203000141