وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با همتای عراقی‌اش بر حمایت واشنگتن از دولت عراق در مبارزه با تروریسم تاکید کرد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204000897