کارشناس مشهور سیاسی جمهوری آذربایجان با انتقاد از اقدام باکو در تعطیل کردن نمایندگی کمیته امداد امام خمینی(ره) در جمهوری آذربایجان، آن را به عنوان یک اقدام سیاسی و رویداد نامطلوب و خوش‌خدمتی باکو برای غرب ارزیابی کرد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204000911