«سوزان رایس» روز یکشنبه نسبت به اعزام نیروهای نظامی روسیه به اوکراین هشدار داد و گفت چنین اقدامی «اشتباهی خطرناک» خواهد بود وی همچنین گفت چند پاره شدن اوکراین به نفع هیچ‌کس نیست.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204001334