وزیر امور خارجه بلژیک پس از دیدار با محمدجواد ظریف در تهران بر لزوم تعقیب تروریست‌هایی که از اروپا راهی سوریه شده‌اند، تاکید کرد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204000891