مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران با انتشار یک گزارش تحلیلی، کاهش شاخص خانوارهای دارای مسکن ملکی، رشد تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار مسکن و افزایش مطلوبیت فعالیت‌های غیرمولد(خرید و فروش زمین و مسکن) را از جمله تبعات حذف قوانین مالیات بر املاک دانسته است.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921204000834