معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ ایران گفت: تفکر انگلیسی نبودن رضاخان در حالی که انگلیس در آن دوران قدرت بلامنازع ایران بود، ساده‌لوحانه است. از دلایلی که معتقدم رضاخان پهلوی به وسیله بریتانیا به تخت سلطنت رسید، وجود سند تاریخی است.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921203001102