دراز کشیده بود و فکر میکرد. خدایا چرا من آنقدر بدبختم؟ خواهرم با این که نصف عرضه من را هم ندارد چه شوهری دارد من چه شوهری دارم. بلد نیست راه را از چاه تشخیص بدهد. تازه به فکرش هم نمیرسد که من ناراضی باشم . خواهرم را بگو که با حسرت به زندگی من نگاه می کند. قدر زندگی اش را من می دانم. دلم می خواهد به اندازه او پول داشتم آنوقت می دانستم چه کارهایی انجام بدهم. حیف که با این شوهر نمی شود کاری کرد.

----------------

امام صادق (ع) فرمود:«حریص از دو خصلت محروم شده و در نتیجه آسایش را از دست داده است، از راضی بودن محروم است و در نتیجه یقین را از دست داده است. »1
و در جای دیگر فرمود:«آدم دین دار چون می اندیشد ، آرامش بر جان او حاکم است. چون خضوع می کند متواضع است. چون قناعت می کند،بی نیاز است. به انچه داده شده خشنود است. چون تنهایی را برگزیده از دوستان بی نیاز است. چون هوا و هوس را رها کرده آزاد است. چون دنیا را فرو گذارده از بدی ها و گزندهای آن در امان است. چون حسادت را دور افکنده محبتش اشکار است. مردم را نمی ترساند پس از آنان نمی هراسد و به آنان تجاوز نمی کند پس از گزندشان در امان است . به هیچ چیز دل نمی بندد پس به رستگاری و کمال فضیلت دست می یابد و عافیت را به دیده بصیرت می نگرد پس کارش به پشیمانی نمی کشد.»2

--------------------

به لباس هایی فکر میکرد که خواهرش یا دوستانش داشتند. یا اینکه خودش هم زندگی راحتی داشت اما قانع نبود و احساس رضایت خاطر نداشت. مدام به کمبودها می پرداخت و به همین خاطر از همسرش ناراضی بود. او آدم آسان گیری بود و دوست داشت همسرش هم همین طور باشد اما خانم نمی توانست طرز فکرش را عوض کند.یک بار تصمیم گرفت مثل بعضی از دوستانش به سفر پرهزینه ای برود. خبر نداشت که آنها از چه راهی پول سفر را تامین می کنند. همسرش را که مقید به کسب حلال بود به هزار کار تشویق کرد تا هزینه را بپردازد. خدا را شکر که او گوشش به حرف های این چنینی بدهکار نبود. و گرنه معلوم نبود چه عاقبتی پیدا می کردند.

------------------

امام علی (ع) فرمود: «هرکس به مقدار کفایت، قناعت کند،آسایش می یابد و برای خویش زمینه گشایش فراهم می کند.»3
و فرمود: «ای آدم! اگر از دنیا به قدری که تو را کفایت کند خواهی، بدان که کمترین مقدار از دنیا کفایتت می کند و اگر از دنیا بیش از اندازه ای که تو را کفایت کند خواهی،بدان که همه دنیا هم بسنده ات نخواهد کرد.»4 و از ایشان رسیده که فرمود:« خوشترین زندگی را کسی دارد که خداوند سبحان،قناعت را ارزانی اش داده و همسری پاک و شایشته نصیبش کرده.»5

--------------------------
ای کاش می شد کمی اسایش پیدا کند . هیچ وقت نشده بود که لبخندی از عمق وجودش بر لب بیاورد . گاهی می شد که دلیلی برای ناراحتی نداشت وای انگار عادت کرده بود ناراضی و متوقع باشد. به همه چیز زندگی اش اما و اگری اضافه می کرد و بالاخره حال خودش را می گرفت. فقط خدا می دانست که چقدر فرصت شادی و ارامش را با این اخلاق ناپسند از دست داده است.

یاسمین کاویانی (هفته نامه زن روز)

منابع:

1- خصال،ص 69،ح104
2- امالی(مفید) ص 52،ح 14
3- کافی(ط - الاسلامیه) ج 8،ص 19-نهج البلاغه (صبحی صالح)ص 40 ،حکمت 371.
4- الکافی ،ج 2،ص 138
5-غررالحکم،ح 3295