انیمیشن سگ سیاه ، محصول سازمان ملل برای شناساندن پدیده افسردگی ...

در این انیمیشن، «سگ سیاه» نماد «افسردگی» است. این ویدئو نشان می‌دهد که سگ چگونه زندگی راوی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.. در این انیمیشن که توسط این سازمان بهداشت جهانی معرفی شده افسردگی به یک سگ سیاه‌رنگ تشبیه شده که در وجود همه آدم‌ها هست. نکته مهم اینست که بتوانیم این سگ را تحت کنترل خود درآوریم و نگذاریم تا بر زندگی ما .مسلط شود. دیدن ویدئو کوتاه خالی از لطف نیست و توصیه اکید می شود.
ویدئو را از این سایت دانلود کنید

http://film.tebyan.net/film/131091