مسئول سازمان اردویی و گردشگری راهیان نور بسیج گفت: مرکز کنترل عملیات در مجموعه راهیان نور ایجاد شده و سرعت اتوبوس‌ها هرساعت از طریق سامانه GPS رصد می‌شود.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921213001518