لوتار ماتیوس گفت: من برای حضور در برنامه تلویزیونی به ایران آمدم و هیچ صحبتی درباره تیم‌ ملی و مربیگری در ایران نکرده‌ام.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000168