پنج عکاس خبرگزاری فارس در بخش‌های مختلف یازدهمین جشن تصویر سال به عنوان برگزیده معرفی شدند و جوایزی به آن‌ها اهدا شد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000376