وزیر اطلاعات با بیان اینکه همیشه باید در موقعیت پدافند غیرعامل بود اظهار داشت: حساسیتی که دشمن در ارتباط با تاسیسات فردو دارد به دلیل وجود پدافند غیرعامل است.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000264