مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: ما نباید از باختن در بازی‌های دوستانه هراسی داشته باشیم، در غیر این ‌صورت باید در تیم ملی را تخته کنیم و فقط به تمرین بپردازیم.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921216000672