سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری خود تأکید کرد اقدام ژاپن در پرداخت قسط اول و دوم نفت ایران هیچ ارتباطی با تقویت رابطه تجاری تهران - توکیو ندارد و تنها بخشی از اجرای توافقنامه برنامه اقدام مشترک ژنو است.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000311