یک پایگاه روسی که به طور تخصصی در خصوص ایران مطالعه می‌کند، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را شخصیتی غیرمستقل دانست که وزن سیاسی چندانی ندارد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000370