رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه ۷۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد ۱۰ هزار میلیاردی گمرک تا پایان سال محقق می‌شود،‌ گفت: حقوق گمرکی جدید با رویکرد اقتصاد مقاومتی در روزهای آینده ابلاغ می‌شود.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000260