نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه به پرونده‌های حوزه نفتی زودهنگام رسیدگی شود، باعث خواهد شد در آینده اینگونه تخلفات کاهش پیدا کند.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000187