عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از انصراف از حضور در هیأت مدیره بنیاد باران به دلیل تشکیل بنیاد «امید ایرانیان» مجدداً در جلسه بنیاد باران حضور یافت.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921214000983