شریعتمداری تصریح کرد: اظهارات موسوی‌بجنوردی، مخصوصا مصاحبه اخیر وی با «سایت جماران» که استقبال گسترده دشمنان بیرونی را در پی داشت، به این تردید دامن زده که حرکت خزنده‌ای برای مقابله با بینش و منش حضرت امام(ره) در حال شکل گرفتن است.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000119