جمعیت دانشجویان حامی عدالت اسلامی در نامه‌ای به عباس جدیدی اعلام کرد مدیریت جهادی و دینی لباس و روحیه خاکی و بسیجی می‌خواهد نه کت و شلوارهای اتو کرده و ژست‌های عمیق سیاسی و مدیریتی.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000279