آمریکا، انگلیس و فرانسه سردمداران خشونت علیه زنان هستند، زنانی که در ۱۵ سالگی اولین تجاوز را تجربه می‌کنند تا طعم تلخ زندگی در مدرنیته را با تمام وجود حس کنند. هشتم مارس در غرب فقط یک شعار است، شعاری بزک‌شده به نام «روز جهانی زن»!
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921216000079