مشاوران سلامت امروز در پاسخ به پرسش شهروندان درباره اینکه هنگام رفتن به رستوران برای سفارش غذا به چه نکاتی توجه کنند، علت تنفر از افراد، عاقبت تک فرزندی و علت و علامت غلظت خون توضیح دادند.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000131