باید گفت به دلیل عدم توجه به فرهنگ خودباوری و نادیده گرفتن استعدادها و ظرفیت‌های صنعت نساجی محصولات ایرانی با مارک‌های جاذب خارجی به فروش می‌رسند که این مشکل باید با برنامه‌‌ریزی و فرهنگ‌سازی برطرف شود.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921216000006