فرمانده تیپ تکاوران و تفنگداران دریایی امام سجاد (ع) جزیره بوموسی گفت: نیروی دریایی سپاه بر تمام برنامه‌ها و تحرکات شناورهای فرامنطقه‌ای در خلیج فارس تسلط کامل دارد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000052