در مناظره چالش‌های حفاظت از حیات وحش به نکاتی از جمله عامل نابودی حیات وحش؛ شکار غیرمجاز، قتل ۱۱۶ محیط‌بان توسط شکارچی‌ها، ضرورت توجه به گردشگری محیط زیست و ۷۴ گونه در معرض تهدید یا خطر انقراض اشاره شد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921216000687