نماینده مردم چهار شهرستان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس گفت: اینگونه که روشن است وزارت ارشاد از پدر خوانده‌هایی که در دولت حیاط خلوتی برای خود درست کرده‌اند خط می‌گیرد و امروز نمایندگان نباید در برابر این جریان خزنده کوتاه بیایند.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921217000034