سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در برنامه ورزش از نگاه دو گفت: نباید من و ماتئوس را با هم مقایسه کرد، چون سطح فوتبال او خیلی بالاتر از من بود.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921216000218