مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شنبه شب به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات کشورمان وارد تهران می‌شود.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921216000093