نماینده مردم تهران در مجلس گفت:‌ وقتی آقای جنتی از وزارت ارشاد دوره محمد خاتمی به عنوان یک الگو یاد می‌کند، طبیعی است که محصولاتی در وزارت ارشاد او مورد حمایت قرار می‌گیرد که اعتراض علما و مراجع را به دنبال دارد.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921216000642