رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس گفت: اقتصاد مقاومتی و راهبردهای کلان آن به نوعی نقشه راهی برای عبور از موانع موجود در بخش اقتصادی کشور است.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921212000527