سخنگوی جامعه روحانیت درباره حمایت جامعتین از ولایتی در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: جامعه روحانیت در این مورد به اجماع نرسید و ائتلاف جامعه روحانیت با جامعه مدرسین و احزاب همسو نیز در گرو ورود به انتخابات است.
ادامه در منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921215001007